Trwa ładowanie...
d4fiq4o
espi

DM IDM SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 (4/2013)

DM IDM SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 (4/2013)

Share
d4fiq4o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) przekazuje w załączeniu wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012. Jednocześnie Zarząd DM IDMSA podaje, iż wyżej wymienione informacje przekazane w formie raportów bieżących i okresowych dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej emitenta www.idmsa.pl, natomiast oryginały dokumentów znajdują się w siedzibie emitenta ? Mały Rynek 7, 31 - 041 Kraków.
Załączniki
Plik Opis
wykaz przekazanych raportów.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI IDM SA
(pełna nazwa emitenta)
DM IDM SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-041 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
MAŁY RYNEK 7
(ulica) (numer)
012 3970600 012 3970601
(telefon) (fax)
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
(e-mail) (www)
6762070700 351528670
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2013-01-31 Piotr Derlatka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fiq4o

Podziel się opinią

Share
d4fiq4o
d4fiq4o