Trwa ładowanie...
d2qw68u
espi

DM IDM SA - Zobowiązania Domu Maklerskiego DM IDMSA z tytułu kredytów i obligacji (80/2012)

DM IDM SA - Zobowiązania Domu Maklerskiego DM IDMSA z tytułu kredytów i obligacji (80/2012)
Share
d2qw68u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-07
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Zobowiązania Domu Maklerskiego DM IDMSA z tytułu kredytów i obligacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA (dalej: DM IDMSA, Spółka), - informuje, iż w związku z prowadzonym intensywnym procesem oddłużania DM IDMSA zobowiązania Spółki z tytułu kredytów i obligacji spadły na koniec października 2012 r. do poziomu 140 mln zł. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zobowiązania odsetkowe zostały obniżone o 55 proc. (z poziomu 312 mln zł na koniec paździenika 2011 r.). W efekcie, przewidywane koszty odsetkowe spadły z 2,6 mln zł do 1,3 mln zł miesięcznie. Proces redukcji zadłużenia jest w dalszym ciągu realizowany, a jego celem jest obniżenie finansowania obcego do niezbędnego minimum.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI IDM SA
(pełna nazwa emitenta)
DM IDM SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-041 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
MAŁY RYNEK 7
(ulica) (numer)
012 3970600 012 3970601
(telefon) (fax)
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
(e-mail) (www)
6762070700 351528670
(NIP) (REGON)
d2qw68u

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2012-11-07 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2qw68u

Podziel się opinią

Share
d2qw68u
d2qw68u