Trwa ładowanie...
d1chcmm

DM WDM SA - Plany związane z rozwojem działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej WDM w USA (41/2...

DM WDM SA - Plany związane z rozwojem działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej WDM w USA (41/2012)

Share
d1chcmm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM WDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Plany związane z rozwojem działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej WDM w USA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. (dalej: "WDM") informuje, iż po ponad roku intensywnych prac przygotowawczych prowadzonych w ramach spółki zależnej Emitenta - WDM Capital USA LLC, Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego WDM S.A. zamierza podjąć dalsze działania w celu rozwoju działalności gospodarczej w USA. Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego WDM S.A. rozpoczyna oferowanie klientom usług "bankowości inwestycyjnej" w następujących obszarach: a) wprowadzanie małych i średnich spółek publicznych z USA (notowanych na rynkach NYSE, NASDAQ, OTC) na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek główny i rynek NewConnect), pozyskiwanie kapitału dla tych spółek w Polsce i świadczenie dla nich usług z zakresu Investor Relations w Polsce, b) wprowadzanie polskich spółek publicznych (notowanych na rynku głównym i rynku NewConnect) na giełdy akcji w USA (NYSE, NASDAQ, OTC), pozyskiwanie kapitału dla tych spółek w USA, świadczenie dla nich usług z zakresu Investor Relations w USA, c) wyszukiwanie celów przejęć
w Polsce na zlecenie spółek publicznych z USA, d) wyszukiwanie inwestorów branżowych w USA na zlecenie spółek publicznych z Polski, e) wsparcie spółek publicznych z Polski w ekspansji na rynek amerykański, f) organizowanie road-shows i konferencji w USA dla wybranych spółek notowanych na GPW, przygotowywanie dla nich raportów analitycznych. Wyżej wymienione usługi świadczone będą we współpracy z podmiotami z USA posiadającymi niezbędne zezwolenia (m.in. na oferowanie instrumentów finansowych, sporządzanie raportów analitycznych) i bogate doświadczenie w tym zakresie. O zawarciu stosownych umów z podmiotami współpracującymi z USA Emitent informować będzie odrębnymi komunikatami bieżącymi. Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1chcmm

| | | DOM MAKLERSKI WDM S. A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DM WDM SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-329 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Plac Powstańców Śląskich | | 1/201 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 79 11 555 | | 71 79 11 556 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@wdmsa.pl | | www.wdmsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8951853338 | | 020195815 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu
2013-01-31 Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1chcmm

Podziel się opinią

Share
d1chcmm
d1chcmm