Trwa ładowanie...
d1n2d3n

Dodatkowe pieniądze dla seniora... za lokal

Hipoteka odwrócona czy renta dożywotnia? We wtorek 15 października rząd zajmie się projektami ustaw, które mają określić, na jakich zasadach osoby starsze będą mogły bezpiecznie poprawić swoją sytuację materialną, oddając mieszkanie w zamian za doraźne korzyści. W szranki stają propozycje Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Dodatkowe pieniądze dla seniora... za lokal
(Thinkstockphotos)
d1n2d3n

Hipoteka odwrócona czy renta dożywotnia? We wtorek 15 października rząd zajmie się projektami ustaw, które mają określić, na jakich zasadach osoby starsze będą mogły poprawić swoją sytuację materialną, oddając mieszkanie w zamian za doraźne korzyści. W szranki stają propozycje Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Projekt resortu finansów przewiduje, że banki, oddziały banków zagranicznych czy instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną będą zawierały z właścicielami mieszkań umowę odwróconego kredytu hipotecznego, w której zobowiązują się do wypłaty - przez czas oznaczony albo wręcz jednorazowo - wskazanej w umowie kwoty. Ma ona - co do zasady - nie przekraczać 50 proc. wartości rynkowej nieruchomości. Gdy upłynie czas oznaczony w umowie, kredytodawca zaprzestanie wypłat.

Kredytobiorca do śmierci pozostanie natomiast właścicielem lub współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym nieruchomości (gruntu, mieszkania, budynku) albo posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Będzie miał zagwarantowaną możliwość zajmowania lokalu aż do śmierci, pod warunkiem że nie naruszy obowiązków nałożonych na niego w umowie, a dotyczących chociażby dbałości o stan nieruchomości. Nie będzie też oczywiście mógł nią swobodnie rozporządzać, np. sprzedać lub podarować.

d1n2d3n

W razie zaś gdyby umarł przed zakończeniem przewidzianego w umowie okresu pobierania pieniędzy, instytucja kredytująca rozliczy się z jego spadkobiercami.

W umowie znajdzie się informacja o możliwości odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia jej przez obie strony, jak i o procedurze rozliczeń między nimi w takim przypadku.

Resort gospodarki natomiast proponuje umowę renty dożywotniej. Na jej podstawie własność nieruchomości zostanie od razu przeniesiona na instytucję finansową. W zamian dotychczasowy właściciel uzyska prawo do dożywotniej renty, wypłacanej okresowo do końca życia. Jednocześnie przysługiwać mu będzie służebność mieszkania w tym miejscu. Wypłatę świadczeń zabezpieczy hipoteka ustanowiona na tej nieruchomości, ale służebność osobista mieszkania będzie miała przed nią pierwszeństwo.

Spadkobiercom nie będzie przysługiwało roszczenie do nieruchomości, nawet gdy senior umrze w krótkim czasie po zawarciu umowy, chyba że umowa będzie przewidywała rozliczenie ze spadkobiercami.

d1n2d3n

Podziel się opinią

Share
d1n2d3n
d1n2d3n