Trwa ładowanie...
d3ud40y

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Transakcje osoby zobowiązanej nieprzekraczające 5.000 euro (1/2013)

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Transakcje osoby zobowiązanej nieprzekraczające 5.000 euro (1/2013)

Share
d3ud40y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osoby zobowiązanej nieprzekraczające 5.000 euro | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Art & Business Magazine S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 stycznia 2013 r. otrzymał zawiadomienie sporządzone w dniu 30 stycznia br. w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o dokonaniu w 2012 roku przez podmiot blisko związany z członkiem Zarządu Emitenta transakcji na akcjach Art & Business Magazine S.A., których łączna wartość nie przekroczyła kwoty 5.000 EUR. Z przekazanego zawiadomienia wynika, iż podmiot blisko związany z członkiem Zarządu Emitenta: ? w dniu 17 października 2012 r. dokonał zbycia akcji Emitenta w liczbie 744 po cenie jednostkowej 1,55 zł. ? w dniu 22 października 2012 r. dokonał zbycia akcji Emitenta w liczbie 156 po cenie jednostkowej 2,31 zł. ? w dniu 26 października 2012 r. dokonał zbycia akcji Emitenta w liczbie 115 po cenie jednostkowej 1,53 zł. Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect, w trybie transakcji sesyjnych zwykłych. Stosunek powiązania istniejący pomiędzy członkiem Zarządu, a podmiotem dokonującym
zbycia akcji Emitenta polega na tym, że członek Zarządu Emitenta jest jednocześnie członkiem Zarządu spółki zarządzającej podmiotem, który dokonał zbycia akcji Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ud40y

| | | ART & BUSINESS MAGAZINE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-677 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Taśmowa | | 7B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 828 14 70 | | +48 22 828 14 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-362-77-25 | | 146014977 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Jakub Kokoszka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ud40y

Podziel się opinią

Share
d3ud40y
d3ud40y