Trwa ładowanie...
d3nph4w
d3nph4w
espi

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spó...

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok (8/2012)
Share
d3nph4w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-19
Skrócona nazwa emitenta
DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego SpółkiSpółki za 2011 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dom Aukcyjny Abbey House S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, mocą Uchwały Nr 1/ RN / 2012 z dnia 19 marca 2012 roku, działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. 16) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku - Panią Klaudia Hałas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Biuro Usługowe "Ekspert" Hałas Klaudia, z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3219. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z Panią Klaudia Hałas stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Jakub Kokoszka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nph4w

Podziel się opinią

Share
d3nph4w
d3nph4w