Trwa ładowanie...
d4aa73i
espi

DOM DEVELOPMENT S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentam...

DOM DEVELOPMENT S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (35/2011)

Share
d4aa73i
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-31
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dom Development S.A. informuje, iż w dniu 31 października 2011 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o zakupie akcji Spółki przez osobą obowiązaną, wchodzącą w skład organu nadzorczego Emitenta. Wyżej wymieniona osoba obowiązana dokonała w dniu 5 października 2011 roku transakcji zakupu 1000 akcji po cenie 24,50 zł za 1 akcję. Była to transakcja sesyjna zwykła na GPW.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aa73i

| | | DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DOM DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-078 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PLac Piłsudskiego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 351 68 78 | | 22 351 63 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | finanse@domdevelopment.com.pl | | www.domdevelopment.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-14-92-233 | | 012212483 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2011-10-31 Jacek Sadowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aa73i

Podziel się opinią

Share
d4aa73i
d4aa73i