Trwa ładowanie...
podatki

Doradcy podatkowi uciekli do szarej strefy

Prawie półtoratysięczna rzesza doradców rozpłynęła się we mgle. Korporacja nie ma z nimi kontaktu i nie wie, czy osoby wykonujące zawód mają ważne ubezpieczenie OC.

Share
Doradcy podatkowi uciekli do szarej strefy
Źródło: Jupiterimages
d20og8z

Wszystko dlatego, że wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy o doradztwie podatkowym osoby te nie podały Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (KRDP) aktualnego adresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Co więcej, w tej grupie są i ci, którzy nie powinni już wykonywać zawodu. A to dlatego, że nie zdali egzaminu państwowego lub wciąż nie udowodnili, że mają prawo posługiwać się tym tytułem, mimo że minęło już osiem lat od doręczenia im decyzji o warunkowym wpisaniu na listę doradców podatkowych. Zgodnie z prawem powinni więc zostać skreśleni z listy.

d20og8z

To wymaga wszczęcia postępowania administracyjnego i wysłania stosownego zawiadomienia do zainteresowanego. Trudno jednak skutecznie je doręczyć bez aktualnego adresu i informacji z biura adresowego. W efekcie nie dość, że korporacja nie może dyscyplinarnie pozbawić takiej osoby prawa do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, to jeszcze nie złoży doniesienia do organów ścigania o wykonywaniu usług przez osoby nieuprawnione, co zagrożone jest grzywną do 50 tys. zł. W efekcie mogą czuć się bezkarne. Nie grozi im nawet 5 tys. zł grzywny za nieuaktualnienie danych.

Był warunek...

Chodzi o osoby, które wpisane zostały na listę doradców podatkowych warunkowo. Wpis ten, na wniosek zainteresowanego doradcy, ma bowiem zostać przekształcony w ostateczny po spełnieniu warunków określonych w art. 86 ustawy o doradztwie podatkowym. Wystarczy więc albo zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego (termin na spełnienie tego warunku został wydłużony w 2001 r. z czterech do ośmiu lat), albo zostać wpisanym na listę przez sam fakt bycia członkiem państwowej komisji egzaminacyjnej lub posiadanie stopnia naukowego.

Trzecią możliwością jest tzw. zasiedzenie. Do zasiedzenia wystarczy udowodnić, że przez co najmniej osiem lat poprzedzających złożenie wniosku o przekształcenie wpisu z warunkowego na ostateczny osoba wykonywała czynności doradztwa podatkowego. ... jest ciemna liczba

Niestety nie wiadomo, ilu doradców z warunkowym wpisem nie utraciło uprawnień do wykonywania usług doradczych, ale jedynie „zapomniało” poinformować Radę o zmianie adresu. Nie zmienia to faktu, że to podatnicy poniosą ewentualne konsekwencje korzystania z doradców bez uprawnień i nieposiadających ważnego ubezpieczenia OC.

d20og8z

O to, jak ten problem rozwiązać, zapytaliśmy prof. Witolda Modzelewskiego.
_ Za moich czasów te postępowania dopiero się rozpoczynały i nie było wtedy sygnałów, że ilość dokumentów, które nie zostały skutecznie doręczone, jest istotna _– powiedział „Rz”. Jak podkreślił, z punktu widzenia kodeksu postępowania administracyjnego ustalenie, gdzie dana osoba mieszka i czy wciąż wykonuje czynności doradztwa podatkowego, nie stanowi większego problemu, choć wymaga dodatkowych czynności procesowych.
_ Trzeba tylko podjąć trud postępowania _ – dodał prof. Modzelewski.

Grażyna J. Leśniak

| Brunon Szulc, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Nie mamy kontaktu z prawie półtoratysięczną grupą doradców, których nie możemy rozliczyć z obowiązku ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu. Zakończenie postępowa- nia kontrolnego w stosunku do nich jest niemożliwe, bo korespondencja wraca z adnotacjami typu „adresat nieznany” czy „wyprowadził się bez podania nowego adresu”. Odrębną kwestią jest konieczność wszczęcia postępowania administracyjnego w stosunku do osób, którym minął ośmioletni termin na zdanie egzaminu lub na przekształcenie wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych we wpis tzw. ostateczny. Zgodnie z ustawą po upływie tego terminu doradca powinien zostać skreślony z listy. Wymaga to wszczęcia postępowania, a do tego niezbędny jest adres dla skutecznego doręczenia odpowiedniego postanowienia. Istnieje podejrzenie, iż osoby, które wbrew obowiązkowi nie zawiadamiają rady o zmianie adresu prowadzenia działalności, nie tylko nie płacą obowiązkowych składek
członkowskich na rzecz korporacji, ale i nie ubezpieczają się od OC. Niewykluczone, że jakaś ich część działa w szarej strefie. |
| --- |

d20og8z

Podziel się opinią

Share
d20og8z
d20og8z