Trwa ładowanie...
d2p6i36
d2p6i36
espi

DREWEX S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 201...

DREWEX S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 roku (29/2013)
Share
d2p6i36
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DREWEX S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 24 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do postanowień § 16 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki i na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki § 10, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Batorego 4 lok. 6, 31-135 Kraków, KRS 0000427758, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3804. Spółka nie korzystała z usług Kancelarii Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. K. Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umowy z wybranym audytorem obejmującej przegląd sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza 2013 roku w terminie umożliwiającym przeprowadzenie audytu i wydanie raportu z przeglądu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
DREWEX S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-383 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 42A/2
(ulica) (numer)
012 260 91 67 012 260 91 67
(telefon) (fax)
www.drewex.com
(e-mail) (www)
6792904110 120307910
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p6i36

Podziel się opinią

Share
d2p6i36
d2p6i36