Trwa ładowanie...
d2dae38
d2dae38
espi

DREWEX S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki (12/2013)

DREWEX S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki (12/2013)
Share
d2dae38

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DREWEX S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w dniu 14 marca 2013 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od WIN GENERAL MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna, która poinformowała, że w dniu 11 marca 2013 roku objęła 1.313.320 akcji DREWEX S.A (Emitent), stanowiących 11,96% kapitału zakładowego oraz 11,90% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, tym samym zwiększyła udział w ogólnej liczbie głosów o ponad 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed ww. zmianą WIN GENERAL MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna posiadała 2.393.501 akcji Spółki, stanowiących 25,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.443.501 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 25,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w tym: a) 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D
stanowiących 0,52% kapitału zakładowego, uprawniających do 100.000 głosów na WZ, stanowiących 1,04% ogólnej liczby głosów na WZ, b) 2.343.501 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 24,60% kapitału zakładowego, uprawniających do 2.343.501 głosów na WZ, stanowiących 24,48% ogólnej liczby głosów na WZ Po ww. zmianie WIN GENERAL MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna posiada 3.529.278 akcji Spółki, stanowiących 32,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.579.278 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 32,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w tym: a) 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D stanowiących 0,46% kapitału zakładowego, uprawniających do 100.000 głosów na WZ, stanowiących 0,91% ogólnej liczby głosów na WZ, b) 3.479.278 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 31,68% kapitału zakładowego, uprawniających do 3.479.278 głosów na WZ, stanowiących 31,53% ogólnej liczby głosów na WZ. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
DREWEX S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-383 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 42A/2
(ulica) (numer)
012 260 91 67 012 260 91 67
(telefon) (fax)
www.drewex.com
(e-mail) (www)
6792904110 120307910
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dae38

Podziel się opinią

Share
d2dae38
d2dae38