Trwa ładowanie...
d1dwemw
espi

DROP S.A. - Uchylenie decyzji zabezpieczających potencjalne zaległości podatkowych za maj 2010 ro...

DROP S.A. - Uchylenie decyzji zabezpieczających potencjalne zaległości podatkowych za maj 2010 rok przez WSA (1/2012)

Share
d1dwemw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-25
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Uchylenie decyzji zabezpieczających potencjalne zaległości podatkowych za maj 2010 rok przez WSA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż 25 stycznia 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje zabezpieczające 2.223.739 złotych potencjalnych należności z tytułu podatku od towarów i usług za maj 2010 rok. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest prawomocny. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dwemw

| | | DROP SPÓLKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DROP S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-987 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Syta | | 114Z/1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 885 14 21 | | 22 884 14 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | drop@drop-sa.pl | | www.drop-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5262499339 | | 016896001 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-25 Zbigniew Chwedoruk Prezes Zarządu Zbigniew Chwedoruk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dwemw

Podziel się opinią

Share
d1dwemw
d1dwemw