Trwa ładowanie...
d1dvxs5
d1dvxs5
espi

DROZAPOL - Transakcje forward w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (2/2015)

DROZAPOL - Transakcje forward w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (2/2015)
Share
d1dvxs5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Transakcje forward w Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w okresie od 22.05.2014 do 19.01.2015 zawarł na potrzeby finansowania zakupów importowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. zabezpieczające transakcje walutowe typu forward i spot na łączną kwotę 13,4 mln zł. Transakcje te zawierane były w USD i EUR. Transakcja o najwyższej wartości zawarta została dnia 09.01.2015r. i wyniosła 0,2 mln EUR (0,86 mln zł). Kryterium uznania za znaczącą umowę przyjmuje się 10% przychodów ze sprzedaży.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROZAPOL-PROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
DROZAPOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-880 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Toruńska 298 a
(ulica) (numer)
52 3260936 52 3260901
(telefon) (fax)
www.drozapol.pl
(e-mail) (www)
5540091670 090454350
(NIP) (REGON)
d1dvxs5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Elżbieta Winiarska Prokurent
2015-01-20 Agnieszka Łukomska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dvxs5

Podziel się opinią

Share
d1dvxs5
d1dvxs5