Trwa ładowanie...
d3qnoj7

DROZAPOL - Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (3/2013)

DROZAPOL - Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (3/2013)

Share
d3qnoj7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DROZAPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem Spółki na akredytywy dokumentowe i gwarancje bankowe podpisał dnia 17.01.2013r. aneksy do następujących umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao S.A.), datowanych na 16.01.2013r.: - umowa o otwieranie akredytyw zawarta w dniu 06.05.2008r., - umowa o otwarcie linii gwarancji zawarta w dniu 27.01.2005r., - umowa kredytu w rachunku bieżącym zawarta w dniu 26.04.2006r. Na mocy wyżej wymienionych aneksów łączny limit na kredyt, akredytywy i gwarancje wynosi 50 mln zł i ulega zmniejszeniu o 10 mln zł, przy czym: - limit na kredyt wynosi 25 mln zł i utrzymany zostaje na dotychczasowym poziomie, - limit na gwarancje wynosi 10 mln zł, - limit na akredytywy wynosi 25 mln zł. Za zgodą banku dopuszcza się czasowe przesunięcia niewykorzystanych przez Drozapol-Profil S.A. środków pomiędzy przyznanymi limitami, z zachowaniem warunków nieprzekraczania powyższych indywidualnych limitów i limitu łącznego w wysokości 50 mln zł.
Pozostałe warunki umów nie uległy zmianie. Łączna maksymalna wartość umów zawartych z Bankiem Pekao S.A. wynosi 53,5 mln zł. Kryterium uznania za umowę znaczącą przyjmuje się 10% przychodów ze sprzedaży. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qnoj7

| | | DROZAPOL-PROFIL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DROZAPOL | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-880 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Toruńska | | 298 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 52 3260936 | | 52 3260901 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.drozapol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5540091670 | | 090454350 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Wojciech Rybka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qnoj7

Podziel się opinią

Share
d3qnoj7
d3qnoj7