Trwa ładowanie...
d3gh0lb
espi

DRUK-PAK S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji (7/2013)

DRUK-PAK S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji (7/2013)
Share
d3gh0lb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DRUK-PAK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych "DRUK-PAK" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 czerwca 2013 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o ofercie"), o zmniejszeniu udziału Penton V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Penton V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") poinformował, że: 1. W dniu 29 kwietnia 2013 roku Fundusz zbył 85 574 akcje Spółki w odpowiedzi na ofertę zakupu akcji Spółki w ramach programu skupu akcji własnych, co spowodowało zmniejszenie udziału Funduszu; 2. Przed zbyciem Fundusz posiadał 3 450 223 akcje Spółki, stanowiące 82,71% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo wykonywania 3 450 223 głosów w Spółce, co stanowiło 82,71% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 3.Aktualnie Fundusz posiada 3 364 649 akcji Spółki, stanowiących 80,66%
kapitału zakładowego Spółki, dających prawo wykonywania 3 364 649 głosów w Spółce, co stanowi 80,66% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 4. Nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DRUK-PAK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DRUK-PAK S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
(kod pocztowy) (miejscowość)
WYSPIAŃSKIEGO 1
(ulica) (numer)
+48 (54) 282 82 00 +48 (54) 282 82 03
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Marek Kruczek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb