Trwa ładowanie...
d107j6v
espi

DRUK-PAK S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publ ...

DRUK-PAK S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej (13/2014)
Share
d107j6v

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DRUK-PAK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych ?DRUK-PAK? S.A. (?Spółka") informuje, że otrzymał zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (?TFI PZU SA?) o następującej treści: ?TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanego przez siebie funduszu inwestycyjnego PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, stosownie do art. 69 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamia, że w wyniku rozliczenia w dniu 18 czerwca 2014 r. transakcji sprzedaży 375 314 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście) akcji DRUK-PAK SA., w wyniku odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży akcji ogłoszone przez Akomex Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, udział Funduszu TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zmniejszeniu do 0%, tj.: Liczba
akcji posiadanych przed zmianą udziału: 375 314 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 9,7247% Liczba głosów z akcji: 375 314 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,7247% Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 0 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 0% Liczba głosów z akcji: 0 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0%? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DRUK-PAK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DRUK-PAK S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
(kod pocztowy) (miejscowość)
WYSPIAŃSKIEGO 1
(ulica) (numer)
+48 (54) 282 82 00 +48 (54) 282 82 03
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Marek Kruczek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d107j6v

Podziel się opinią

Share
d107j6v
d107j6v