Trwa ładowanie...
d2dgyza
espi

DSS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (20/2013)

DSS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (20/2013)
Share
d2dgyza
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
DSS S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w dniu 26 marca 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach na akcjach Spółki, które zostały dokonane przez Pana Rafała Abratańskiego Członka Zarządu Spółki. Pan Rafał Abratański poinformował, iż w dniach 20 oraz 22 marca 2013 r. na zwykłych sesjach giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku ze złożonymi przez Bank zleceniami sprzedaży posiadanych przez Pana Rafała Abratańskiego akcji, zbyto łącznie 6.373 (sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda, po średniej cenie 1,35 zł (jeden złoty i 35/100) każda, których emitentem jest Spółka. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
(pełna nazwa emitenta)
DSS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-513 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ŚMIAŁA 22
(ulica) (numer)
22 633 02 08
(telefon) (fax)
dss@dss.pl www.dss.pl
(e-mail) (www)
8842344796 890450283
(NIP) (REGON)
d2dgyza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Mariusz A. Roman Prezes Zarządu Mariusz A. Roman
2013-03-27 Maksymilian Kostrzewa Członek Zarządu Maksymilian Kostrzewa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgyza

Podziel się opinią

Share
d2dgyza
d2dgyza