Trwa ładowanie...
d2tgp7w

DSS S.A. - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informacja o podjętych uchwał...

DSS S.A. - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informacja o podjętych uchwałach (85/2012)

Share
d2tgp7w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 85 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-28
Skrócona nazwa emitenta
DSS S.A.
Temat
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informacja o podjętych uchwałach
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej (Spółka, Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 27 listopada 2012 roku podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 11 grudnia 2012 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, ul. Śmiała 22. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 listopada 2012 roku podana jest w załączeniu do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.)
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 27 listopada 2012.pdf Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 27 listopada 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tgp7w

| | | DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DSS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-523 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ŚMIAŁA | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 633 02 08 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dss@dss.pl | | www.dss.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8842344796 | | 890450283 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Mariusz A. Roman Prezes Zarządu Mariusz A. Roman
2012-11-28 Maksymilian Kostrzewa Członek Zarządu Maksymilian Kostrzewa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tgp7w

Podziel się opinią

Share
d2tgp7w
d2tgp7w