Trwa ładowanie...
d239y4r
espi

DSS S.A. - Skonsolidowane wyniki szacunkowe Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. za...

DSS S.A. - Skonsolidowane wyniki szacunkowe Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. za okres kończący się 30 czerwca 2011 roku (44/2011)
Share
d239y4r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-19
Skrócona nazwa emitenta
DSS S.A.
Temat
Skonsolidowane wyniki szacunkowe Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. za okres kończący się 30 czerwca 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., tworzącej wraz z jednostkami zależnymi Grupę Kapitałową Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., ("Grupa", "Grupa Kapitałowa") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego skonsolidowane wyniki szacunkowe Grupy za okres: 1 stycznia 2011 r. ? 30 czerwca 2011 r. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 25
Załączniki
Plik Opis
GKDSSSAskonsolidowanewynikiszacunkowedo3006 2011.pdf GKDSSSAskonsolidowanewynikiszacunkowedo3006 2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DSS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
(22) 354 93 20
(telefon) (fax)
dss@dss.pl www.dss.pl
(e-mail) (www)
8842344796 890450283
(NIP) (REGON)
d239y4r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Jan Łuczak Prezes Zarządu Jan Łuczak
2011-07-19 Małgorzata Then Członek Zarządu Małgorzata Then

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d239y4r

Podziel się opinią

Share
d239y4r
d239y4r