Trwa ładowanie...
d9jllbo
espi

DSS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (2/2012)

DSS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (2/2012)

Share
d9jllbo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DSS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2012 r., zawarł z Bogl a Krysl k.s. (spółka komandytowa)
Oddział w Polsce (BK), umowę której przedmiotem jest udzielenie Spółce przez BK wsparcia finansowego przeznaczonego na budowę Autostrady A2 od Strykowa do Konotopy na odcinku C, realizowanej przez Spółkę wspólnie z BK w ramach konsorcjum. Wartość Umowy wynosi 44.217.343,37 złotych. Umowa nie zawiera dla żadnej z jej Stron zobowiązań do zapłaty kar umownych. Zabezpieczenie zwrotu kwoty wsparcia stanowić będzie hipoteka ustanowiona na nieruchomościach Spółki. Warunki na jakich zawarta została Umowa nie odbiegają od standardowych warunków na jakich zawierane są tego typu umowy, w tym umowy zawierane pomiędzy podmiotami realizującymi inwestycje w ramach konsorcjum. Ponieważ wartość wyżej opisanej Umowy przekracza kwotę stanowiącą 10% kapitałów własnych Emitenta, należy uznać ją za umowę znaczącą. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9jllbo

| | | DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DSS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 354 93 20 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dss@dss.pl | | www.dss.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8842344796 | | 890450283 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Małgorzata Then Członek Zarządu Małgorzata Then
2012-01-19 Tomasz Gawrylczyk prokurent Tomasz Gawrylczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9jllbo

Podziel się opinią

Share
d9jllbo
d9jllbo