Trwa ładowanie...
du8xm96
du8xm96
espi

DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (18/2014)

DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (18/2014)
Share
du8xm96
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-03
Skrócona nazwa emitenta
DSS S.A.
Temat
Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w dniu 2 kwietnia 2014 r. powziął informację o skierowanym do Zarządu Spółki zawiadomieniu o transakcjach na akcjach Spółki, które zostały dokonane przez animatora Spółki ? Dom Maklerski IDM S.A. Pan Rafał Abratański, Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A. w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz Pan Piotr Derlatka, prokurent w Domu Maklerskim IDM S.A., w związku z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej Spółki, przesłali do Spółki zestawienie transakcji zawartych przez Dom Maklerski IDM S.A. w ramach pełnienia funkcji animatora dla akcji Spółki, w okresie od 24 marca 2014 r. do 28 marca 2014 r. Otrzymane przez Zarząd Spółki zestawienia danych dotyczących tych transakcji stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
Załączniki
Plik Opis
zestawienie_transakcji.pdf Zestawienie transakcji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
(pełna nazwa emitenta)
DSS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-002 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowogrodzka 62 B
(ulica) (numer)
+ 48 22 633 02 08 +48 22 633 99 01
(telefon) (fax)
biuro@dss.pl www.dss.pl
(e-mail) (www)
8842344796 890450283
(NIP) (REGON)
du8xm96

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Rafał Abratański Prezes Zarządu Rafał Abratański
2014-04-03 Mariusz A. Roman Wiceprezes Zarządu Mariusz A. Roman

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du8xm96

Podziel się opinią

Share
du8xm96
du8xm96