Trwa ładowanie...
d2kil4v

DSS S.A. - Zmiana porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 r. oraz przekazanie proj...

DSS S.A. - Zmiana porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 r. oraz przekazanie projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza (22/2012)

Share
d2kil4v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DSS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 r. oraz przekazanie projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych pochodzące od IDEA TFI S.A., reprezentującej IDEA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz), dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 r. następujących punktów: 1) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 2) Zmiany w składzie Zarządu; 3) Zmiana Statutu; 4) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego; 5) Obniżenie kapitału zakładowego; W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 r., który po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza poprzez dodanie punktów 10) i 11), składał się będzie z następujących punktów: 1) Otwarcie Walnego
Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Wybór komisji skrutacyjnej. 7) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8) Zmiany w składzie Zarządu Spółki. 9) Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji. 10) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. 11) Obniżenie kapitału zakładowego. 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 13) Wolne wnioski. 14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zaproponowane przez Akcjonariusza projekty uchwał. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia opublikowane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 24 marca 2012 r. pozostają niezmienione. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt 4 i 5. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | IDEATFIprojektyuchwałNWZ20kwietnia_2012.pdf | IDEA_TFIprojektyuchwałNWZ20kwietnia2012 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kil4v

| | | DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DSS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 354 93 20 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dss@dss.pl | | www.dss.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8842344796 | | 890450283 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Marcin Jeżewski Wiceprezes Zarządu Marcin Jeżewski
2012-04-02 Małgorzata Then Członek Zarządu Małgorzata Then

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kil4v

Podziel się opinią

Share
d2kil4v
d2kil4v