Trwa ładowanie...
d3sn27s
espi

DYWILAN S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spół ...

DYWILAN S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki (8/2014)
Share
d3sn27s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DYWILAN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (?Spółka?) informuje, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału ponad 5% i osiągnięcie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z rejestracją w dniu 05.11.2014 r. obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji Spółki oraz zmian w Statucie Spółki (Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS wpłynęło do Spółki w dniu 12.11.2014 r.) Przed rejestracją zmian Spółka posiadała 476.000 akcji stanowiących 9,0% kapitału zakładowego, stanowiących 6,2% w ogólnej liczbie głosów, w tym: - 196 000 akcji zwykłych serii D nie będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect , stanowiących 3,7% kapitału zakładowego, dających prawo do 196 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,6% w ogólnej liczbie głosów - 280 000 akcji zwykłych serii E, zdematerializowanych będących przedmiotem obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLDWLAN00014 stanowiących 5,3% kapitału zakładowego, dających prawo do 280 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,6% w ogólnej liczbie głosów Po rejestracji zmian Spółka, nie posiada akcji własnych. Dywilan Spółka Akcyjna informuje, że nie występują podmioty zależne od Spółki, posiadające akcje Dywilan Spółka Akcyjna , jak również, że akcjonariusz nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d3sn27s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Barbara Dziomdziora Członek Zarządu
2014-11-12 Andrzej Bańkowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sn27s

Podziel się opinią

Share
d3sn27s
d3sn27s