Trwa ładowanie...
d219fxl
d219fxl
espi

E-ENERGO S.A. - Zmiana stanu posiadania. (17/2011)

E-ENERGO S.A. - Zmiana stanu posiadania. (17/2011)
Share
d219fxl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
E-ENERGO S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd E-ENERGO S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta. W wykonaniu obowiązku określonego art. 69 ustawy o ofercie publicznej, DIENINVEST INVESTMENTS LIMITED poinformował, iż 28 października 2011 roku dokonał nabycia w drodze czynności cywilnoprawnych \, na podstawie umowy darowizny 66.132.205 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,02 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.322.644 zł. Przed nabyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o której mowa powyżej, DIENINVEST INVESTMENTS LIMITED nie posiadało akcji Spółki. Po dokonaniu transakcji o której mowa powyżej DIENINVEST INVESTMENTS LIMITED posiada 66.132.205 akcji Spółki które stanowią łącznie 40,08% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo łącznie 66.132.205 głosów, tj. 40,08% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Krzysztof Konopka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d219fxl

Podziel się opinią

Share
d219fxl
d219fxl