Trwa ładowanie...
d3qaxj1

EASTSIDECAPITAL S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadz...

EASTSIDECAPITAL S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 10 stycznia 2013 r. (1/2013)

Share
d3qaxj1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-02
Skrócona nazwa emitenta
EASTSIDECAPITAL S.A.
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 10 stycznia 2013 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Emitenta EastSideCapital S.A. informuje o otrzymaniu w trybie art. 401 §4 KSH od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego treści projektów uchwał dotyczących spraw znajdujących się w porządku obrad. Zarząd Emitenta wskazuje, iż akcjonariusz w przedmiotowych projektach uchwał zaproponował następujące zmiany: - w projekcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki ? zmianę w treści §23 pkt 2, §24 i §25 Statutu, - w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej ? zmianę w treści §8 pkt 1 i §9 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej. W załączeniu treść projektów uchwał.
Załączniki
Plik Opis
(EastSideCapital S.A.NWZ10.01.2013_Projekty uchwał).pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qaxj1

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Olga Georgiades Prezes Zarządu
2013-01-02 Paweł Osiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qaxj1

Podziel się opinią

Share
d3qaxj1
d3qaxj1