Trwa ładowanie...
d44tgk2

EASTSIDECAPITAL - Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozda ... - EBI

EASTSIDECAPITAL - Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A. za rok 2014 (13/2015)

Share
d44tgk2
NEW CONNECT
Raport EBI nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A. za rok 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd EastSideCapital S.A. z siedzibą Warszawie (?Emitent?) informuje, że w dniu 19 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru Advantim sp. z o.o. o z siedzibą Warszawie jako biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2014. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44tgk2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Błażej Dowgielski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44tgk2

Podziel się opinią

Share
d44tgk2
d44tgk2