Trwa ładowanie...
d47ptyc
espi

eCARD S.A. - Emisja Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych (14/2014)

eCARD S.A. - Emisja Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych (14/2014)
Share
d47ptyc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
eCARD S.A.
Temat
Emisja Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd eCard S.A. informuje, że w dniu 9 października 2014 roku przyjął ofertę nabycia Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych (dalej: ?KWIT?) złożoną przez Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. Wyżej wymieniona oferta sprzedaży KWIT, emitowanych przez eCard S.A. obejmuje wartość nominalną w wysokości 1 000 tys. PLN (słownie: milion złotych), z terminem wykupu 30 września 2016 roku. Celem emisji jest sfinansowanie potrzeb Emitenta w zakresie kapitału obrotowego.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

eCARD Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
eCARD S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-387 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Arkońska 11
(ulica) (numer)
058 511 20 02 058 511 20 01
(telefon) (fax)
office@ecard.pl www.ecard.pl
(e-mail) (www)
521-31-03-040 016341786
(NIP) (REGON)
d47ptyc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2014-10-10 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47ptyc

Podziel się opinią

Share
d47ptyc
d47ptyc