Trwa ładowanie...
dwzy3ig
espi
21-12-2010 16:22

eCARD S.A. - Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmian w kapitale zakładowym eCard S.A. (34/2010)

eCARD S.A. - Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmian w kapitale zakładowym eCard S.A. (34/2010)

Share
dwzy3ig

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | eCARD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmian w kapitale zakładowym eCard S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SpółkieCard S.A. (Spółka)
informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia, że w dniu 14 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 13.240.000,00 złotych. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 11.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złoty każda.Po rejestracji podwyższenia kapitału w KRS, kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.240.000,00 złotych i dzieli się na 66.200.000 akcji, dających prawo do 66.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu.Kapitał zakładowy dzieli się na:a) 48.000.000,00 (słownie: czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja;b) 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Bo wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja;c) 11.200.000 (słownie: jedenaście
milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłychna okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.Podstawa prawna przekazania raportu:RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §5 ust.1 pkt 9 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwzy3ig

| | | eCARD Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | eCARD S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-387 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Arkońska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 511 20 02 | | 058 511 20 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@ecard.pl | | www.ecard.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-31-03-040 | | 016341786 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2010-12-21 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwzy3ig
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dwzy3ig
dwzy3ig