Trwa ładowanie...
d2zc5a6
d2zc5a6
espi

ECERAMICS - Rezygnacja osoby zarządzającej (5/2015) - EBI

ECERAMICS - Rezygnacja osoby zarządzającej (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2zc5a6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rezygnacja osoby zarządzającej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Electroceramics S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 4 lutego 2015 r. Spółka otrzymała oświadczenie o złożeniu przez Pana Macieja Marchwickiego rezygnacji z Zarządu oraz funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 3 lutego 2015 roku. Rezygnacja została złożona Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w dniu 3 lutego 2015 roku. W uzasadnieniu oświadczenia Pan Maciej Marchwicki podał jako przyczynę rezygnacji konieczność skoncentrowania się na realizacji zadań inwestycyjnych w spółce zależnej od Emitenta, tj. Industry Technologies S.A. związanych z budową fabryki ceramicznych osłon elektroizolacyjnych, jak również konieczność zintensyfikowania działań związanych z zapewnieniem stałego portfela zamówień na sprzedaż ceramicznych osłon elektroizolacyjnych produkowanych przez Industry Technologies S.A. Emitent posiada 100% akcji Industry Technologies S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Krakówka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zc5a6

Podziel się opinią

Share
d2zc5a6
d2zc5a6