Trwa ładowanie...
d222squ

Echo Investment na pozostałą dywidendę za 2015 r. chce przeznaczyć 1,57 mld zł

Warszawa, 03.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Echo Investment zdecydują o wypłacie pozostałej części dywidendy za 2015 roku wysokości 1 568,22 mln zł, co oznacza płatność w wysokości 3,80 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca. Wcześniej spółka wypłaciła na poczet dywidendy zaliczkowo kwotę niemal 590,15 mln zł.

Share
d222squ

"Walne zgromadzenie Echo Investment [...] postanawia:

(a) zysk netto osiągnięty przez spółkę w zakończonym roku obrotowym 2015 w wysokości 2 958 589 735,86 zł podzielić w następujący sposób:

- kwota 800 217 992,00 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki;

d222squ

- kwota 2 158 371 743,86 zł zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki (dywidenda);

(b) zaliczyć na poczet dywidendy kwotę w wysokości 590 147 532,26 zł wypłaconą przez spółkę tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015 na mocy uchwały zarządu spółki z dnia 23 grudnia 2015 roku (zaliczka dywidendowa);

(c) różnicę między dywidendą a zaliczką dywidendową w kwocie 1 568 224 211,60 zł (pozostała część dywidendy) podzielić między wszystkich akcjonariuszy spółki tj. wypłacić pozostałą część dywidendy w kwocie 3,80 zł na jedną akcję spółki;

(d) określić datę ustalenia prawa do pozostałej części dywidendy na dzień 28 czerwca 2016 r. (dzień dywidendy);

d222squ

(e) określić termin wypłaty pozostałej części dywidendy na dzień 13 lipca 2016r." - podano w projektach uchwał.

Pod koniec kwietnia akcjonariusze Echo Investment otrzymali drugą ratę zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2015 w kwocie 293 010 313,22 zł. Wcześniej na początku stycznia br. rada nadzorcza Echo Investment wyraziła zgodę na wypłacenie zaliczki dywidendowej. Echo Investment miało wypłacić warunkowo zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 1,43 zł na akcję w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 0,72 zł na akcję oraz w łącznej kwocie 297,14 mln zł 10 lutego 2016 r., druga rata w wysokości 0,71 zł na akcję oraz w łącznej kwocie 293 mln zł do 30 grudnia 2016 r.

Echo Investment zrealizowało ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni przekraczającej 1 mln m2. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie. Działa w budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.
(ISBnews)

d222squ

Podziel się opinią

Share
d222squ
d222squ