Trwa ładowanie...
d1irbk6
d1irbk6

Echo ma umowę zlecenia wystawienia gwarancji ubezp. z PZU na 180 mln zł

Warszawa, 25.06.2015 (ISBnews) - Echo Investment zawarło umowę zlecenia wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) na rzecz FTF Columbus do kwoty 180 mln zł. Gwarancja będzie zabezpieczać płatność kar umownych lub udziału w hipotetycznym zysku spółki z inwestycji w spółkę Projekt Echo - 70, przewidzianych w umowie opcji sprzedaży i podziału zysku, wynika z komunikatu Echo.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1irbk6

"Gwarancja będzie ważna przez okres 12 miesięcy od dnia jej wystawienia. Termin ważności gwarancji będzie mógł zostać przedłużony, jednak nie dalej niż do 31 grudnia 2018 r." - czytamy w komunikacie.

W przypadku wystawienia gwarancji spółka zobowiązana będzie do zapłaty miesięcznej składki obliczanej od wartości sumy gwarancyjnej wystawionej gwarancji, a także spowoduje, że na nieruchomościach należących do spółek zależnych od spółki zostaną ustanowione hipoteki o najwyższym pierwszeństwie w celu zabezpieczenia wierzytelności PZU wynikających z umowy, podano również.

"Spółka zobowiązała się również zwolnić PZU z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania jakie mogą wyniknąć w związku z zawarciem umowy. W szczególności w przypadku dokonania wypłaty z tytułu gwarancji spółka zobowiązała się do zwrotu PZU wszystkich kwot, które PZU wypłaci Columbusowi realizując gwarancję" - podano również.

Echo Investment zrealizowało ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni przekraczającej 1 mln m2. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie. Działa budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.
(ISBnews)

d1irbk6

Podziel się opinią

Share
d1irbk6
d1irbk6