Trwa ładowanie...
d7smary

ECHO - Podpisanie aneksów do znaczących umów (7/2012)

ECHO - Podpisanie aneksów do znaczących umów (7/2012)

Share
d7smary

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ECHO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksów do znaczących umów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Rovese S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 roku pomiędzy Emitentem a Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie podpisany został aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 4 lutego 1998 r. (z późn. zm.), na kwotę 50 mln PLN, o której Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 4/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku. Zgodnie z podpisanym aneksem strony zdecydowały o przedłużeniu terminu udzielenia limitu do dnia 31 stycznia 2013 roku. Ponadto w dniu 30 stycznia 2012 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem podpisana została umowa o limit wierzytelności na kwotę 50 mln PLN. Powyższy limit został udzielony do dnia 22 czerwca 2012 roku. Jednocześnie rozwiązaniu uległa umowa o limit wierzytelności z dnia 5 sierpnia 2008 roku na kwotę 50 mln PLN, o której Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 4/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku. Umowa o limit wierzytelności z dnia 30 stycznia 2012 roku jest kontynuacją finansowania udzielonego przez Bank na podstawie
umowy o limit wierzytelności z dnia 5 sierpnia 2008 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 roku podpisane zostały także aneksy do umów kredytowych pomiędzy Bankiem a podmiotami zależnymi Emitenta: - aneks z dnia 30 stycznia 2012 roku do umowy o limit wierzytelności z dnia 14 grudnia 2007 roku, na kwotę 20 mln PLN, zawartej pomiędzy Bankiem a spółką zależną Cersanit IV Sp. z o.o. Zgodnie z podpisanym aneksem strony zdecydowały o przedłużeniu terminu udzielenia limitu do dnia 31 stycznia 2013 roku z zastrzeżeniem spłaty kredytu do kwoty 10 mln PLN w terminie do 22 czerwca 2012 roku; - aneks z dnia 30 stycznia 2012 roku do umowy kredytowej z dnia 19 grudnia 2002 roku, na kwotę 5 mln PLN, zawartej pomiędzy Bankiem a spółką zależną Cersanit II S.A. Na podstawie zawartego aneksu termin spłaty kredytu przedłużono do dnia 31 stycznia 2013 roku; - aneks z dnia 30 stycznia 2012 roku do umowy kredytowej z dnia 3 sierpnia 2004 roku, na kwotę 5 mln PLN, zawartej pomiędzy Bankiem a spółką
zależną Cersanit II S.A. Na podstawie zawartego aneksu termin spłaty kredytu przedłużono do dnia 22 czerwca 2012 roku. W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka i podmioty zależne od Spółki zawarły lub aneksowały z Raiffeisen Bank Polska S.A. umowy kredytu o łącznej wartości 130 mln PLN. Powyższe umowy uznano za znaczące na podstawie kryterium kapitałów własnych Rovese S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7smary

| | | ROVESE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROVESE | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | al. Solidarności | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 315 80 03 | | 041 315 80 06 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@rovese.com | | www.rovese.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 564-000-16-66 | | 110011180 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Wojciech Stankiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7smary

Podziel się opinią

Share
d7smary
d7smary