Trwa ładowanie...
d26xl1p
d26xl1p
espi

ECHO - Podsumowanie kosztów emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji ECHO ...

ECHO - Podsumowanie kosztów emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji ECHO INVESTMENT S.A. (50/2014)
Share
d26xl1p

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ECHO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie kosztów emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji ECHO INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Echo Investment S.A. (?Spółka?) informuje o wysokości kosztów poniesionych w związku z Programem emisji obligacji publicznych (?Program?) objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2014 roku. Łączne koszty Programu, w ramach którego zostało przeprowadzonych cztery emisje obligacji obejmujących : - 500 000 sztuk obligacji serii A na łączną wartość nominalną 50 mln PLN; - 250 000 sztuk obligacji serii B na łączną wartość nominalną 25 mln PLN; - 750 000 sztuk obligacji serii C na łączną wartość nominalną 75 mln PLN; - 500 000 sztuk obligacji serii D na łączną wartość nominalną 50 mln PLN wyniosły 2 545 776,31 PLN. Powyższa kwota obejmuje: - koszty dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ?1 114 404,67 PLN, - koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji ? 1 400 071,94 PLN, - koszty promocji ofert obligacji ? 31 299,70 PLN. Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną
obligację wyniósł 1,27 PLN. Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertami obligacji. Koszty Programu Emisji obligacji publicznych Echo Investment S.A. zarówno rachunkowo jak i podatkowo stanowią koszty i były potrącone w dacie ich ujęcia w księgach. Podstawa prawna: § 33 Ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHO WIG - Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
(0-41) 33 33 333 (0-41) 33 32 333
(telefon) (fax)
office@echo.com.pl www.echo.com.pl
(e-mail) (www)
657-023-09-12 290463755
(NIP) (REGON)
d26xl1p

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2014-11-05 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26xl1p

Podziel się opinią

Share
d26xl1p
d26xl1p