Trwa ładowanie...
d2jg3gk

ECHO - Spełnienie się warunków przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości i zawarcie umowy sprze...

ECHO - Spełnienie się warunków przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości i zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości (42/2010)

Share
d2jg3gk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ECHO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunków przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości i zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Echo Investment S.A. (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 roku, informuje, że warunki wskazane w warunkowej przedwstępnej umowie sprzedaży (Umowa Przedwstępna), zawartej w dniu 3 sierpnia 2010 roku, pomiędzy spółką Avatar?Projekt Echo?93 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kielcach (Zbywający), a spółką Kasteli Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nabywający), zostały spełnione.Zgodnie z postanowieniami Umowy Przedwstępnej Strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży (Umowę Przyrzeczoną) obejmującą:- prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o powierzchni całkowitej 5.017 mkw. położonych w Krakowie przy ul. Armii Krajowej wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na nich budynku biurowego o siedmiu kondygnacjach wraz z garażem podziemnym (Budynek biurowy),- prawo własności działki o powierzchni 248 mkw. położonej w Krakowie przy ul. Armii Krajowej,- majątkowe prawa autorskie do dokumentacji
i projektów Budynku biurowego.W związku ze spełnieniem się warunków wskazanych w Umowie Przedwstępnej, tj.:- ujawnieniem Budynku biurowego w księdze wieczystej,- ujawnieniem zmiany formy prawnej Zbywającego w księgach wieczystych Nieruchomości (poprzednio: Projekt Echo?63 Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach),- rozliczeniem opłat wspólnych pomiędzy Zbywającym a najemcą za okres do 30 czerwca 2010 roku,- dokonaniem ostatecznego pomiaru powierzchni pod wynajem w Budynku biurowym i przedstawieniem ich najemcy, zgodnie z obowiązującą umową najmu,- zakończeniem prac wykończeniowych w Budynku biurowym oraz złożeniem zawiadomienia do właściwego organu administracji,w dniu 21 grudnia 2010 roku pomiędzy spółką Avatar?Projekt Echo?93 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kielcach (Spółka zależna) a spółką Kasteli Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarta została Umowa Przyrzeczona.Na podstawie Umowy Przyrzeczonej Zbywający zbył na rzecz Nabywającego:- prawo użytkowania wieczystego
działek gruntu o powierzchni całkowitej 5.017 mkw. położonych w Krakowie przy ul. Armii Krajowej wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na nich budynku biurowego o siedmiu kondygnacjach wraz z garażem podziemnym,- prawo własności działki o powierzchni 248 mkw. położonej w Krakowie przy ul. Armii Krajowej,- majątkowe prawa autorskie do dokumentacji i projektów Budynku biurowego.Powierzchnia całkowita Budynku biurowego wynosi 20.984,31 mkw., powierzchnia biurowa obejmuje 11.239,83 mkw. Budynek biurowy został w 100% wynajęty przez Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.Cena sprzedaży powyższych składników majątkowych wynosi 30.410.362,88 EUR netto (co, na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość ok. 121.471.153,48 PLN). Wartość ewidencyjna zbywanych aktywów w księgach rachunkowych Spółki zależnej, prowadzonych zgodnie z zasadami PSR, to 77.634.950,06 PLN, zaś wartość tych aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Echo
Investment, wycenionych zgodnie ze standardami MSR, wynosi 110.411.070 PLN.Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Nabywającym aktywa i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.Umowa Przyrzeczona oraz zbywane aktywa uznane zostały za znaczące na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.Zawarta Umowa Przyrzeczona pozwoli na uzyskanie środków pieniężnych, które przeznaczone zostaną na finansowanie realizacji planowanych inwestycji na rynku nieruchomości w Polsce.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jg3gk

| | | ECHO INVESTMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ECHO | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Solidarności | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-41) 33 33 333 | | (0-41) 33 32 333 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@echo.com.pl | | www.echo.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 657-023-09-12 | | 290463755 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2010-12-21 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jg3gk

Podziel się opinią

Share
d2jg3gk
d2jg3gk