Trwa ładowanie...
d2e9jk9

ECHO - Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy podmiotami zależnymi Emitenta (28/2013)

ECHO - Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy podmiotami zależnymi Emitenta (28/2013)

Share
d2e9jk9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ECHO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy podmiotami zależnymi Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 19 lipca 2013 r. pomiędzy: podmiotem zależnym od Emitenta, spółką "Echo Pasaż Grunwaldzki - "Magellan West Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"" S.K.A. z siedzibą w Kielcach, przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, NIP 9591762633, REGON 260133484, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000387317 (dalej: Sprzedający ) a podmiotem zależnym od Emitenta, spółką PROJEKT 8 ? "GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" ? SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, z siedzibą w Kielcach, przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000440165 (dalej: Kupujący ), zawarta została umowa sprzedaży dotycząca prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku wraz
z ruchomościami, które stanowią Centrum Handlowo-Rozrywkowe "Pasaż Grunwaldzki" we Wrocławiu przy zbiegu ulic Piastowskiej, Grunwaldzkiej, M. Reja, M. Curie ? Skłodowskiej oraz Pl. Grunwaldzki (dalej: Nieruchomość). Łączna wartość podpisanej umowy wynosi 869.781 tys. PLN, powiększona o obowiązujący podatek VAT. Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta. W związku z wyżej wymienioną umową sprzedaży, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 27/2013 z dnia wczorajszego, podmiot zależny Emitenta, spółka PROJEKT 8 ? "GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" ? SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, z siedzibą w Kielcach celem zapłaty za nabywaną Nieruchomość uruchomiła środki pieniężne z umowy kredytowej na kwotę 105.620 tys. EUR co na dzień przekazania raportu stanowi równowartość 448.389 tys. PLN, natomiast spółka "Echo Pasaż Grunwaldzki - "Magellan West Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"" S.K.A. z siedzibą w Kielcach, dokonała w dniu dzisiejszym spłaty kredytu
inwestycyjnego na rzecz banku Hypothekenbank Frankfurt AG z siedzibą w Eschborn w Niemczech w wysokości 105.620 tys. EUR co na dzień przekazania raportu stanowi równowartość 448.389 tys. PLN Pozostałe środki na sfinansowanie nabycia Nieruchomości Kupujący pozyska z kapitałów własnych będących w dyspozycji Grupy Kapitałowej Emitenta. Umowa ma neutralny wpływ na sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej Emitenta i jest związana z procesem "przenoszenia" aktywów, które stanowią Centrum Handlowo-Rozrywkowe "Pasaż Grunwaldzki" we Wrocławiu ze spółki "Echo Pasaż Grunwaldzki - "Magellan West Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"" S.K.A. z siedzibą w Kielcach na spółkę PROJEKT 8 ? "GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" ? SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, z siedzibą w Kielcach, gdzie oba pomioty są spółkami zależnymi od Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e9jk9

| | | ECHO INVESTMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ECHO | | WIG - Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Solidarności | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-41) 33 33 333 | | (0-41) 33 32 333 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@echo.com.pl | | www.echo.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 657-023-09-12 | | 290463755 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2013-07-19 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e9jk9

Podziel się opinią

Share
d2e9jk9
d2e9jk9