Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

ECI - BPS REAL ESTATE - Wykup i zapłata odsetek od obligacji serii A i serii B funduszu ECI-BPS R ... - EBI

ECI - BPS REAL ESTATE - Wykup i zapłata odsetek od obligacji serii A i serii B funduszu ECI-BPS Real Estate FIZAN (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi
CATALYST
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wykup i zapłata odsetek od obligacji serii A i serii B funduszu ECI-BPS Real Estate FIZAN
Podstawa prawna
Treść raportu:
Niniejszym, ECI-BPS Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Fundusz", "Emitent"), zarządzany i reprezentowany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., informuje, iż w dniu 27 stycznia 2015 r. dokonał wykupu obligacji serii A oraz serii B Funduszu oraz wypłacił odsetki za XII okres odsetkowy od tych obligacji. Wykup oraz wypłata odsetek nastąpiła zgodnie z harmonogramem przyjętym w Warunkach Emisji Obligacji serii A i serii B Emitenta. Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst."
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Więcek Prezes Zarządu
Tomasz Sędkowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi