Trwa ładowanie...
d3b2g7b

ECI - BPS REAL ESTATE - Wykup i zapłata odsetek od obligacji serii A i serii B funduszu ECI-BPS R ... - EBI

ECI - BPS REAL ESTATE - Wykup i zapłata odsetek od obligacji serii A i serii B funduszu ECI-BPS Real Estate FIZAN (3/2015)

Share
d3b2g7b
CATALYST
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wykup i zapłata odsetek od obligacji serii A i serii B funduszu ECI-BPS Real Estate FIZAN
Podstawa prawna
Treść raportu:
Niniejszym, ECI-BPS Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Fundusz", "Emitent"), zarządzany i reprezentowany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., informuje, iż w dniu 27 stycznia 2015 r. dokonał wykupu obligacji serii A oraz serii B Funduszu oraz wypłacił odsetki za XII okres odsetkowy od tych obligacji. Wykup oraz wypłata odsetek nastąpiła zgodnie z harmonogramem przyjętym w Warunkach Emisji Obligacji serii A i serii B Emitenta. Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst."
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3b2g7b

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Więcek Prezes Zarządu
Tomasz Sędkowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3b2g7b

Podziel się opinią

Share
d3b2g7b
d3b2g7b