Trwa ładowanie...
d2qs0b5
d2qs0b5
espi

ECI - BPS REAL ESTATE - Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii C ECI-BPS Real Estate ... - EBI

ECI - BPS REAL ESTATE - Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii C ECI-BPS Real Estate FIZAN (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2qs0b5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii C ECI-BPS Real Estate FIZAN | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | ECI-BPS Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Emitent"), zarządzany i reprezentowany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej obligacji na okaziciela serii C Emitenta, przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej emisji tych obligacji: 1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży obligacji serii C: 13.01.2015 r. ? 21.01.2015 r. 2. data przydziału instrumentów finansowych obligacji serii C: 22.01.2015 r. 3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 45.300 obligacji 4. stopa redukcji: 0 5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 45.300 obligacji 6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) 7. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 14 8. liczba osób, którym
przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 14 9. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): brak 10. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 66.210,00 zł netto b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 9.000,00 zł netto d) promocja oferty: nie dotyczy. Podstawa prawna: § 10 Załącznika nr 4 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst." | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Więcek Prezes Zarządu
Tomasz Sędkowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2qs0b5

Podziel się opinią

Share
d2qs0b5
d2qs0b5