Trwa ładowanie...
d45m2i3

ED Invest obniża prognozę na 2011 rok, planuje przeznaczenie większej części zysku na dywidendę

07.12. Warszawa (PAP) - ED Invest skorygował prognozę tegorocznych wyników. Planowana sprzedaż ma wynieść 46,2 mln zł wobec 140,7 mln zł prognozowanych wcześniej, a zysk netto 9,2...

Share
d45m2i3

07.12. Warszawa (PAP) - ED Invest skorygował prognozę tegorocznych wyników. Planowana sprzedaż ma wynieść 46,2 mln zł wobec 140,7 mln zł prognozowanych wcześniej, a zysk netto 9,2 mln zł wobec zakładanego w prospekcie emisyjnym 15,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd rozważa przeznaczenie większej części zysku na dywidendę.

Zysk operacyjny firmy ma w tym roku wynieść 10 mln zł wobec zakładanych wcześniej 18,5 mln zł.

"Prognozowany wynik sporządzony był na podstawie szacunków i przewidywań, przy założeniu sukcesywnego wzrostu przychodów zgodnie z założonym harmonogramem realizacji budów i sprzedaży mieszkań. Z uwagi na toczące się procedury administracyjne oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości powstało opóźnienie realizacji kontraktów Jugosłowiańska I etap i Wilga VII - II etap o około kwartał" - wyjaśnia spółka.

d45m2i3

Firma poinformowała, że na skorygowane wyniki wpływ miało również przejście na międzynarodowe standardy rachunkowości, co pociągnęło za sobą zmianę prezentacji przychodów ze sprzedaży.

"Mając powyższe na uwadze, po zamknięciu roku obrachunkowego zarząd rozważy zarekomendowanie walnemu zgromadzeniu przeznaczenia większej części zysku na dywidendę za rok 2011 (polityka dywidendowa spółki zakłada do 15 proc.). Decyzja zostanie podjęta po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2011" - napisano w komunikacie.

Z zysku za zeszły rok spółka wypłaciła 15 groszy dywidendy na akcję. Do akcjonariuszy trafiło w sumie 1,9 mln zł z 12,35 mln zysku.

W 2012 ROKU ZYSK NETTO MA WYNIEŚĆ 15,3 MLN ZŁ

d45m2i3

Jednocześnie spółka podała prognozy na 2012 rok, zgodnie z którymi ma wypracować 15,3 mln zł zysku netto, 19,7 mln zł zysku operacyjnego i 89,3 mln zł przychodów.

Szacunki przyszłoroczne opracowano w oparciu o kontrakty, które są w trakcie realizacji oraz kontrakty rozpoczynające się w 2012 roku.

"Sporządzając prognozę wyniku finansowego zarząd ED invest przyjął założenie, iż w okresie prognozy nie zmienią się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne oraz nie będą miały miejsca wydarzenia, które w sposób istotny mogłyby ograniczyć popyt na produkty spółki" - napisano w raporcie. (PAP)

morb/ osz/

d45m2i3

Podziel się opinią

Share
d45m2i3
d45m2i3