Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

ED INVEST S.A. - Komunikat działu operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C (6/2011)

ED INVEST S.A. - Komunikat działu operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C (6/2011)
Share
d4c5el8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-03
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Komunikat działu operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przekazał ED invest S.A. ("Spółka") komunikat o rejestracji 3 lutego 2011 r. akcji Spółki serii C , liczącej 156.853 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje, pod kodem ISIN PLEDINV00014, na podstawie uchwały Zarządu KDPW nr 70/11 z dnia 28 stycznia 2011r.Szczegółowa podstawa prawna §34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ED INVEST S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-982 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bora Komorowskiego 35 lok 218
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d4c5el8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Zofia EgierskaJerzy DyrczMaria Kamecka-Kiszkiel Prezes ZarząduWiceprezes ZarząduProkurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8