Trwa ładowanie...
d4fhpao
espi
03-12-2010 16:15

ED INVEST S.A. - Uchwała o emisji akcji serii C - podjęta (14/2010)

ED INVEST S.A. - Uchwała o emisji akcji serii C - podjęta (14/2010)

d4fhpao
d4fhpao

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ED INVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała o emisji akcji serii C - podjęta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ed invest S.A. ("Spółka", "ED invest") informuje, że w trybie art. 446 Kodeksu spółek handlowych podjął uchwałę w granicach statutowego upoważnienia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 7.842,65 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy), tj. z kwoty 627.410,05 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziesięć złotych pięć groszy) do kwoty 635.252,70 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy).Podwyższenie nastąpi przez emisję 156 853 (słownie: stu pięćdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu trzech )akcji zwykłych na okaziciela serii C (dalej: "akcje serii C", "nowa emisja"), o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.Akcje nowej emisji zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2010r.Zgodnie z upoważnieniem
zawartym w § 7a ust. 6 Statutu Spółki dotychczasowi akcjonariusze zostają pozbawieni prawa poboru akcji nowej emisji. Ta decyzja jest powodowana wykonaniem zobowiązania Spółki w umowie zawartej z AT Invest sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, w dniu 28 października 2008 roku. Zgodnie z § 5 ust. 2 tej umowy Spółka zobowiązała się do zaoferowania AT Invest sp. z o.o., w ramach subskrypcji prywatnej, akcji serii C w liczbie nie mniejszej niż 147.500 akcji i nie większej niż 442.500 akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Oferta stanowi rodzaj wynagrodzenia AT Invest sp. z o.o. z tytułu usług doradztwa i koordynacji procesu upublicznienia Spółki. Oferta miała być po raz pierwszy złożona nie później niż w terminie 30 dni od daty pierwszego notowania akcji serii B, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 11/2010, z 26 listopada 2010r.Stosownie do treści uchwały nr 26/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 22 kwietnia 2010 r., Zarząd ED invest S.A. postanowił wprowadzić akcje serii C do obrotu
na rynku regulowanym, giełdowym.Konsekwencją Uchwały nr 1/03/12/2010 Zarządu ED invest S.A. podjętą na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 7a Statutu Spółki, zgodnie z art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, jest dokonanie zmiany Statutu Spółki przez nadanie § 7 ust.1 następującego brzmienia:§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 635 252,70 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:a)10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 01 (zero, jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów) i o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,b)2.548.201 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,c)156 853 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fhpao

| | | ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ED INVEST S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-982 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bora Komorowskiego | | 35 lok 218 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Jerzy DyrczMarek UzdowskiMaria Kamecka Kiszkiel Wiceprezes ZarząduWiceprezes ZarząduProkurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fhpao
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4fhpao