Trwa ładowanie...
d8xkahd
d8xkahd
espi

ED INVEST S.A. - Wybór biegłego rewidenta (24/2011)

ED INVEST S.A. - Wybór biegłego rewidenta (24/2011)
Share
d8xkahd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ED INVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ED invest S.A. ("Spółka") informuje, że 21 lipca 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie § 16 pkt 1c Statutu ED invest S.A., dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. i do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2011, podejmując uchwałę o przedłużeniu współpracy z firmą HLB Sarnowski & Wiśniewski Spółka z o.o. . HLB Sarnowski & Wiśniewski Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bluszczowa 7 , Poznań (kod: 61-478), jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 2917. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy audytorskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. ED invest S.A. korzystała z usług HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o. przygotowując prospekt emisyjny oraz do badania sprawozdań finansowych Spółki w latach 2008 ? 2010. i przeglądu sprawozdań sporządzonych za III kwartał 2010r i I kwartał 2011r.
Umowa pomiędzy Spółką, a HLB Sarnowski & Wiśniewski Spółka z o.o. zawarta zostanie na okres niezbędny do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2011r. oraz przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok 2011. Podstawa szczegółowa - § 5 ust. 1 pkt 19 w związku z § 25 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków pkt 2 uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U. Nr 23 z 2009, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ED INVEST S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-982 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bora Komorowskiego 35 lok 218
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-19-68-486 012820030
(NIP) (REGON)
d8xkahd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Maria Kamecka Kiszkiel Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8xkahd

Podziel się opinią

Share
d8xkahd
d8xkahd