Trwa ładowanie...
d1lqykb
d1lqykb
espi

ED INVEST S.A. - Zarząd rekomenduje: pół roku dłużej na skup akcji własnych (16/2012)

ED INVEST S.A. - Zarząd rekomenduje: pół roku dłużej na skup akcji własnych (16/2012)
Share
d1lqykb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-17
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Zarząd rekomenduje: pół roku dłużej na skup akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd ED invest S.A. ( "Spółka") zarekomenduje akcjonariuszom wydłużenie terminu skupu akcji własnych Spółki do 31 grudnia 2012 r. Udzielone Zarządowi upoważnienie do realizacji programu wygasa 30 czerwca 2012 r. Uchwała Zarządu, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, nie przewiduje zmiany pozostałych parametrów skupu. Rozpoczęty przed rokiem program, na który akcjonariusze przeznaczyli 2 000 000 pln, przewiduje nabycie 350 tyś akcji Spółki, tj. 2,75% kapitału zakładowego, po cenie nie wyższej niż 7,5 pln. Dolna granica cenowa równa się wartości nominalnej akcji. Obecnie Spółka jest w posiadaniu 259 420 akcji, stanowiących 2,04 % kapitału zakładowego i tyluż głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wydłużenie terminu trwania programu skupu Zarząd uzasadnia sytuacją na rynku i nieadekwatną do wartości wyceną walorów Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ED INVEST S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-982 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bora Komorowskiego 35 lok 218
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-19-68-486 012820030
(NIP) (REGON)
d1lqykb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Barbara Banasiewicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lqykb

Podziel się opinią

Share
d1lqykb
d1lqykb