Trwa ładowanie...
d10b8ga
espi

EFEKT - powołanie osoby nadzorującej i wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej (22/2014)

EFEKT - powołanie osoby nadzorującej i wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej (22/2014)
Share
d10b8ga
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
powołanie osoby nadzorującej i wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Korporacja Gospodarcza ?efekt? S.A. w Krakowie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 listopada 2014 roku, działając na podstawie art. 385 par. 1 kodeksu spółek handlowych oraz par. 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, powołało do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Bogumiła Adamka. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o par. 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybrało Pana Bogumiła Adamka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. Informacja o nowo powołanym członku Rady Nadzorczej Bogumił Adamek posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Był współzałożycielem i Prezesem Zarządu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A od 1989 r. do 2014 r. Pan Bogumił Adamek nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, jak też jako członek organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKT Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-323 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opolska 12
(ulica) (numer)
012 420 33 30 012 420 33 44
(telefon) (fax)
korporacja@efektsa.pl www.efektsa.pl
(e-mail) (www)
6760077402 001413856
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Jadwiga Chachlowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10b8ga

Podziel się opinią

Share
d10b8ga
d10b8ga