Trwa ładowanie...
d1a3haa
d1a3haa
espi

EFEKT - terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)

EFEKT - terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
Share
d1a3haa

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EFEKT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Korporacja Gospodarcza ?efekt? S.A. w Krakowie podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015: 2 marca 2015 r. (poniedziałek) ? rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 r. 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) ? raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2014 r. 15 maja 2015 r. (piątek) - rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2015 r. 31 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) ? rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. 16 listopada 2015 r. (poniedziałek) - rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2015 r. Zarząd oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową (rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne), a skonsolidowany raport półroczny - skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (rozszerzony skonsolidowany raport półroczny) Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia
MF z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKT Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-323 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opolska 12
(ulica) (numer)
012 420 33 30 012 420 33 44
(telefon) (fax)
korporacja@efektsa.pl www.efektsa.pl
(e-mail) (www)
6760077402 001413856
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Jadwiga Chachlowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1a3haa

Podziel się opinią

Share
d1a3haa
d1a3haa