Trwa ładowanie...
d4jdzfo

EFICOM-SINERSIO - Zmiana w Zarządzie Eficom Communications Sp. z o.o (8/2015) - EBI

EFICOM-SINERSIO - Zmiana w Zarządzie Eficom Communications Sp. z o.o (8/2015)

Share
d4jdzfo

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w Zarządzie Eficom Communications Sp. z o.o | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eficom-Sinersio S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje, iż Zgromadzenie Wspólników Eficom Communications Sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), w której Emitent posiada 100% udziałów, na posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 roku podjęło decyzję o odwołaniu z Zarządu Spółki dotychczasowej Prezes Zarządu Spółki Pani Anny Katarzyny Nietykszy oraz o powołaniu do Zarządu Spółki Pani Sylwii Pietruckiej i Pana Macieja Wrotniaka. Zmiana w Zarządzie spółki zależnej jest podyktowaną podjęciem efektywnych działań związanych z planowaną wcześniej reorganizacją Grupy Kapitałowej Emitenta. Ich efektem są prace nad przygotowaniem i wdrożeniem nowej strategii biznesowej oraz dalszego rozwoju działalności Emitenta i spółek zależnych. Zarząd Emitenta dziękuje Pani Annie Katarzynie Nietyksza za wieloletnią pracę i zaangażowanie w rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej. Jednocześnie życzy sukcesów w realizacji podjętych celów zawodowych poza jej strukturami. Działalność operacyjna Spółki w dotychczasowym zakresie kontynuowana będzie bez
zakłóceń. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jdzfo

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Stępski Prezes Zarządu
Marcin Bąkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jdzfo

Podziel się opinią

Share
d4jdzfo
d4jdzfo