Trwa ładowanie...
dmp5b4a

EFIX DOM MAKLERSKI - Planowane zmiany statutu EFIX Dom Maklerski S.A. (12/2015) - EBI

EFIX DOM MAKLERSKI - Planowane zmiany statutu EFIX Dom Maklerski S.A. (12/2015)

Share
dmp5b4a
NEW CONNECT
Raport EBI nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Planowane zmiany statutu EFIX Dom Maklerski S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. informuje, że w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 24 kwietnia 2015 r. planowane są zmiany statutu spółki. Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu projekt nowego tekstu jednolitego statutu, który obejmuje zmiany w § 6 ust. 1, § 9 ust. 1, § 10A ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, § 18 ust. 2, § 20 ust. II, § 21 . Podstawa prawna: art. 402 § 2 KSH oraz § 4 ust. 2 pkt 2 ppkt a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
Projektjednolitegotekstu_statutu-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Korecki Prezes Zarządu
Marek Żywicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

Podziel się opinią

Share
dmp5b4a
dmp5b4a