Trwa ładowanie...
d2hcx6o
espi

EGB INVESTMENTS - Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyc ... - EBI

EGB INVESTMENTS - Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 21 sierpnia 2014 roku. (61/2014)
Share
d2hcx6o

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 61 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 21 sierpnia 2014 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 30 lipca br. otrzymał od akcjonariusza ? EGB International s.?.r.l. wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A. planowanego na 21 sierpnia 2014 roku, następującej sprawy: ?Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia dla ustępujących Członków Rady Nadzorczej ???????????????.. za przestrzeganie zakazu konkurencji?. W związku z ww. wnioskiem akcjonariusz przedstawił stosowny projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd Spółki, uwzględniając wniosek akcjonariusza zgłoszony na podstawie art. art. 401 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych przekazuje w załączeniu zaktualizowane ogłoszenie o zmianie porządku obrad wraz ze zmienionymi projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o zwołaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2014 z 25 lipca 2014 r. W związku ze zmianą projektów uchwał, Zarząd przedkłada dodatkowo w załączeniu
zaktualizowany formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Formularzpozwalajacynawykonywanieprawaglosuprzezpelnomocnikav2-3.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | OgloszenieozmianieporzadkuobradNWZAzwolanegona21sierpnia2014_roku-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | Projekty_uchwalnaNZWZAwdniu21sierpnia2014v2-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | Wniosekakcjonariuszaz_30.07.2014-0.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d2hcx6o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Matela Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hcx6o

Podziel się opinią

Share
d2hcx6o
d2hcx6o