Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

EGB INVESTMENTS - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014. (36/2015) - EBI

EGB INVESTMENTS - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014. (36/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j
NEW CONNECT
Raport EBI nr 36 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd EGB Investments S.A. jako zarząd spółki dominującej informuje o przyspieszeniu terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014. Nowy termin publikacji to 11 maja 2015 r. Zgodnie z Harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 r. (raport bieżący EBI nr 1/2015 z 9 stycznia 2015 r.) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji ww. raportu był 3 czerwca 2015 r. Zmiana, podyktowana jest wcześniejszym przekazaniem przez biegłego rewidenta opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 12, 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Matela Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j