Trwa ładowanie...
d390w11
d390w11
espi

EKO EXPORT S.A. - Inwestycja w Astanie (Kazachstan) ? realizowanie kolejnych płatności na wykonan...

EKO EXPORT S.A. - Inwestycja w Astanie (Kazachstan) ? realizowanie kolejnych płatności na wykonanie i montaż 3 rezerwuarów o pojemności 470 m3 oraz na przygotowanie fundamentów i pali pod urządzenie suszące wewnątrz hali. (34/2014)
Share
d390w11
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-06
Skrócona nazwa emitenta
EKO EXPORT S.A.
Temat
Inwestycja w Astanie (Kazachstan) ? realizowanie kolejnych płatności na wykonanie i montaż 3 rezerwuarów o pojemności 470 m3 oraz na przygotowanie fundamentów i pali pod urządzenie suszące wewnątrz hali.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2014 Zarząd Emitenta informuje, że za pośrednictwem spółki córki Emitenta ? Eko Spheres KZ została zrealizowana kolejną płatność w wysokości 80 000 Euro (336.448,00PLN) za wykonanie i montaż 3 rezerwuarów o pojemności 470 m3. Dodatkowo Spółka podpisała umowę z Generalnym Wykonawcą, firmą KABAL STROJ z Astany na przygotowanie fundamentów i pali pod urządzenie suszące wewnątrz hali. Całkowita wartość umowy wynosi 63 115, 65 Euro. W związku z tym została dokonana pierwsza płatność w wysokości 50 % ogólnej wartości umowy, to jest 30 000 Euro (126.168,00PLN) Informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. tj. stanowi informację dotyczącą spółki, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby wpłynąć na cenę akcji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strażacka 81
(ulica) (numer)
+48 33 81 96 292 +48 33 81 96 289
(telefon) (fax)
info@ekoexport.pl www.ekoexport.pl
(e-mail) (www)
547-18-65-541 072266443
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d390w11

Podziel się opinią

Share
d390w11
d390w11