Trwa ładowanie...
d3dpx0k
d3dpx0k
espi

EKO EXPORT S.A. - Inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfe...

EKO EXPORT S.A. - Inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery. (78/2013)
Share
d3dpx0k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO EXPORT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że realizowane są kolejne zakupy za pośrednictwem spółki córki Emitenta ? Eko SPHERE KZ tj. - dla zakładu stacjonarnego do pozyskiwania mikrosfery w Astanie. Koszt całości urządzeń będzie przekraczał 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Emitentem a EKO Sphere KZ zakład produkcyjny będzie realizowany przez Eko Sphere KZ, za środki pieniężne przekazane przez Emitenta w formie pożyczki. Udzielona pożyczka zostanie spłacona przez EKO Sphere KZ dostawami mikrosfery w okresie 5 ? 6 lat. W dniu dzisiejszym Spółka dokonała końcowej zapłaty w wysokości 22.084,50 Eur tj. 92.324,00 PLN na rzecz SEMZ, TOMSK Rosja. Urządzenia zostaną zakupione przez Emitenta. Zgodnie z umową zawartą ze spółką EKO Sphere KZ urządzenia produkcyjne zakładu stanowić będą własność Emitenta, do czasu ich spłaty przez EKO Sphere KZ na rzecz Emitenta. O realizacji inwestycji ? zakładu stacjonarnego pozyskania mikrosfery Emitent informował w raportach bieżących
numer 46/2012, 5/2013, 9/2013, 12/2013, 21/2013, 22/2013, 28/2013, 37/2013. Informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. tj. stanowi informację dotyczącą spółki, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby wpłynąć na cenę akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strażacka 81
(ulica) (numer)
+48 33 81 96 292 +48 33 81 96 287
(telefon) (fax)
info@ekoexport.pl www.ekoexport.pl
(e-mail) (www)
547-18-65-541 072266443
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dpx0k

Podziel się opinią

Share
d3dpx0k
d3dpx0k