Trwa ładowanie...
d2g32o6
espi

EKO EXPORT S.A. - Polityka dywidendowa EKO EXPORT S.A. (58/2013)

EKO EXPORT S.A. - Polityka dywidendowa EKO EXPORT S.A. (58/2013)
Share
d2g32o6

\| \| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

\| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \|

\| \| \| \| Raport bieżący nr \| 58 \| / \| 2013 \| \| \| \| \| \|

d2g32o6

\| \| Data sporządzenia: \| 2013-09-09 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

\| \| Skrócona nazwa emitenta \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

\| \| EKO EXPORT S.A. \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

\| \| Temat \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

d2g32o6

\| \| Polityka dywidendowa EKO EXPORT S.A. \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

\| \| Podstawa prawna \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

\| \| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

\| \| Treść raportu: \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|

d2g32o6

\| \| Konsekwentnie realizowanym założeniem Zarządu Emitenta jest szybka budowa nowoczesnej i innowacyjnej firmy z dużym potencjałem rozwoju w kolejnych latach. Plan ten realizowany jest w oparciu o dwa filary: zakład produkcyjny wyposażony w technologię i urządzenia najnowszej generacji położony w Bielsku ? Białej oraz pozyskane przez Zarząd Emitenta źródła surowca poza granicami Polski zapewniające stałe dostawy w ilościach pozwalających na nieprzerwaną produkcję gotowego produktu przez cały rok kalendarzowy. Zmodernizowany w ostatnich latach zakład produkcyjny pozwala na pełne wykorzystanie stale zwiększających się dostaw szarej i białej mikrosfery. Przeprowadzone symulacje wykazują potencjał pięciokrotnego zwiększenia produkcji w porównaniu z 2013 rokiem bez jednoczesnej potrzeby dalszego inwestowania w najbliższym czasie w urządzenia w zakładzie w Polsce. Oznacza to w konsekwencji możliwość utrzymania kosztów na obecnym poziomie, co w efekcie przełoży się na wzrost marży, a tym samym wypracowany zysk

Emitenta. Istotnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie produkcji w przyszłości są będące na ukończeniu starania Emitenta o uzyskanie patentu na urządzanie stacjonarne do pozyskiwania mikrosfery jak również kompletna dokumentacja techniczna i technologiczna niezbędna do budowy takiego zakładu. Pierwsza instalacja tego typu jest obecnie w trakcie realizacji w Astanie (Kazachstan), a budowa kolejnych instalacji planowana jest na lata 2014 ? 2015. Połączenie nowoczesnej technologii produkcji z innowacyjną metodą pozyskiwania bardzo dużych ilości mikrosfer powoduje, że EKO EXPOSRT S.A. umocni swoją pozycję zdecydowanego lidera w branży mikrosfer na świecie. Mając na uwadze powyższe osiągnięcia Zarząd EKO EXPORT S.A. może postawić przed sobą zadanie, jakim jest przyjęcie programu wypłacenia akcjonariuszom dywidendy w sposób przewidywalny i trwały. Chcemy zapewnić naszym Akcjonariuszom atrakcyjny poziom rentowności kapitału przy równoczesnym utrzymaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia spółki. Aktualnie na koniec I

półrocza 2013r. wskaźnik długu netto/ EBITDA wynosi 0,28. Przy zachowaniu tego założenia Zarząd uznaje za zasadne rekomendowanie wypłaty jak najwyższych dywidend i tak: - dywidenda za 2013r. ? 50-65% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym , - dywidenda za 2014r. ? 60-70 % zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym, - dywidenda za 2015r. ? 60-80% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym, - dywidenda za 2016r. ? 70-90 % zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym. Zarząd będzie czynił starania by realizowane były w każdym roku wyższe wartości we wskazanym zestawieniu Zarząd deklaruje, że będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za każdy rok w którym Emitent wypracuje zysk w oparciu o powyższe założenia. Informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. tj. stanowi informację dotyczącą spółki, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby wpłynąć na cenę akcji. \| \|

\| \| \| \| \| \| \| \| \|

d2g32o6

RAPORT BIEŻĄCY

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY

d2g32o6

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

\| \| \| EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA \| \| \| \| \| \|

d2g32o6

\| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \|

\| \| \| (pełna nazwa emitenta) \| \| \| \| \| \|

\| \| \| EKO EXPORT S.A. \| \| Usługi inne (uin) \| \| \| \|

\| \| \| (skrócona nazwa emitenta) \| \| (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) \| \| \| \|

\| \| \| 43-382 \| \| Bielsko-Biała \| \| \| \|

\| \| \| (kod pocztowy)

\| \| (miejscowość) \| \| \| \|

\| \| \| Strażacka \| \| 81 \| \| \| \|

\| \| \| (ulica) \| \| (numer) \| \| \| \|

\| \| \| +48 33 81 96 292 \| \| +48 33 81 96 287 \| \| \| \|

\| \| \| (telefon) \| \| \| (fax) \| \| \|

\| \| \| info@ekoexport.pl \| \| www.ekoexport.pl \| \| \| \|

\| \| \| (e-mail) \| \| \| (www) \| \| \|

\| \| \| 547-18-65-541 \| \| 072266443 \| \| \| \|

\| \| \| (NIP) \| \| \| (REGON) \| \| \|

RAPORT BIEŻĄCY

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g32o6

Podziel się opinią

Share
d2g32o6
d2g32o6